No XQ's propagation
Boodschappen doen, tekening Lilian (± 5 jaar)

[MP3]

De taal der liefde

de taal der liefde
begint op te raken
hoe vaak zeg je nog
ik hou van jou
I love you, I love you my baby
ze schreeuwt het van het witte doek
en in de duisternis
staren wij langs elkaar heen
ik kijk naar jou
en verward draaien je ogen
vluchtig naar mijn gezicht
een geërgerde blik
want je wil nog niet denken
aan de kronkeling in het bed
als je mijn woorden en gebaren
onbeantwoord zal laten
je ogen zal sluiten
en slechts zult dromen
van dit oplichtens filmgeluk
stil zal ik daar liggen
starend in het duister
tot ik in de ochtend zal vertrekken
na een droge allerlaatste kus

Appi Stammeshaus, 1981