No XQ's propagation
Boodschappen doen, tekening Lilian (± 5 jaar)

No XQ's propagation

No XQ's propagation = geen excuus - voortgang!
No XQ's is een publiciteitsproject dat ik rond 1980 (Punk-periode) ontwikkelde om mijn teksten en ideeën over vormgeving en propaganda vorm te geven. Ik stelde een aantal boekjes samen die op eenvoudige wijze werden gereproduceerd met de toen gangbare stencilmachines. Ik gebruikte gaandeweg ook kleuren-stencil-technieken, wat bijzonder leuke resultaten opleverde, in de stijl van aktie-pamfletten. Eénmaal werd een productie offset gedrukt en later werd de kopieermachine gebruikt.
De teksten werden door mijzelf en een aantal gastschrijvers geschreven. De vormgeving en lay out, soms met gebruik van eigen foto's, werd geheel door mijzelf gemaakt. Klik hier voor een overzicht van de uitgaven.
Ook de distributie lag in eigen beheer: in een paar avonden werden de boekjes op de fiets bij vrienden en kennissen in de brievenbus gezorgd. Ik presenteerde No XQ's op alternatieve beurzen en poëzie bijeenkomsten.
Maar ook muziek was een belangrijk element van No XQ's. Een tijdlang heeft het muziekaal collectief "Recht uit! Recht uit!" (Vert. Right on! Right on!), bestaande uit drie blaasinstumenten en voordracht gerepeteerd en in een eenvoudige studio opnames gemaakt. Tot optreden kwam het maar zeer sporadisch.
No XQ's leeft voort op deze internetsite.

No XQ's propagation = no excuse - propagation!
No XQ's is a publicityproject that I developed around 1980 (Punk-area) to realise the publicity of my texts and my idea's about form and propaganda. I produced a number of books that were made with simple techniques like the then popular stencilmachines. Along the way I used color-stencil-techniques that gave nice results in a style that was related to action-pamflets. Once a production was printed in offset and later on the copymachine was used.
The texts were written by myself and some guist writers. The form and layout, sometimes using my own photo's, was completely done by myself. Click here to look at an overview of the prints.
Also the distribution was in my own hands: in a few nights the booklets were delivered in the letterboxes of friends and relatives. I presented No XQ's on alternative and on poetry-meetings. But music was also an important element of No XQ's. For quite some time the musical group "Recht uit! Recht uit!" (Transl. Right on! Right on!), that consisted of windinstruments and proclamation rehearsed intensively and made recordings in a primitive studio. There were only a few public performances.
No XQ's now lives on on this internetsite.

Ab Stammeshaus

[Powered by Stammeshaus.com]