No XQ's propagation
Boodschappen doen, tekening Lilian (± 5 jaar)

[MP3]

De Stad

Ik bestudeer de putten van de stad
gaten van het eeuwig dilemma
het stratenmakers syndroom
een stamgast gaat altijd een paar maal weg
een stadsgenoot komt altijd terug
op de plek van zijn geboortegrond
verwoven tot betekenisvolle klinkers
de aandacht trekkende afgeronde rechthoeken
altijd herhalend, dezelfde stek
onderwerp van gedachte
de torens van de stad
voorzetsel, trapgevels, klokgevels
rechthoekige donkere doorstromende wijken
vooruitziende tuinsteden
gecamoufleerd met minderheden
nieuw geborenen, vers ge-emancipeerde
kleurige tegenstellingen
verworvenheden van een hoofdstad
onder de keizerskroon geboren
maar altijd verloren
in de stegen, tussen de tocht
van melkwitte benen voorzien
met uitzicht op de naderende randstad
hooggeprezen, de toeristen rezen op
uit de siertegels van de trambaan
vrij tussen twee richels
goten van plastic vuil verworven
idealen van plastic
bekrompen in produktie
vrienden van de vuilnisbakken
eeuwig alleen in de stad
de ontwikkeling stroomt langs de mensen
schuilend onder hun paraplu's
parkeerplaatsen van de voetgangers
zonneschermen
de schaduwen van de reclame
vastgeplakt aan haar representie
zelfs de monumenten zijn geen stad
het zijn momenten van verlegenheid
van de schaamte van de stad

de stad, de stad
we zijn de ratten van de stad
we lopen niet, we kruipen niet
we eten niet, we drinken niet

de stad, de stad
waar zijn de ratten van de stad

de stad, de stad
we zijn de ratten van de stad
we barsten niet, we buigen niet
we joelen niet, we juigen niet

de stad, de stad
wie zijn de ratten van de stad

de stad, de stad
we zijn de ratten van de stad
we lachen niet, we huilen niet
we voelen niet, we zien 't niet

de stad, de stad
we zijn de ratten van de stad

Appi Stammeshaus

De eerste versie van DE STAD werd geschreven rond 1980 en gepubliceerd in de zelf uitgegeven bundel "RECHTUIT, RECHTUIT". Het bevatte de teksten van een gedichten met muziek-project onder de titel "NO XQ's Teksten en Blazers". Een bijgaand cassettebandje bevatte studio-opnamen van de NO XQ's groep.

Een van de spaarzame live-uitvoeringen vond plaats op de Dam in Amsterdam als aanloop voor een van de laatste demonstraties tegen de bouw van de Stopera. Aan het einde van de demonstratieve tocht werden verschillende bouwmachines in de immense omheinde bouwput aan de Amstel vernield...

Een 'gereviseerde' versie van DE STAD werd (zelf) gepubliceerd in 1992, met als ondertitel "een stedelijke gedachtenstroom in xxx woorden". Als achtergrond van de woorden werd een kopie van de stadskaart afgedrukt, met in het midden van de bladzijde het Waterlooplein aan de Amstel, met het Stopera gebouw.