No XQ's propagation
Boodschappen doen, tekening Lilian (± 5 jaar)

[MP3]

de anti-alles burokraat

mei 1981

     ik propageer de anonimiteit
     want als je anti-alles bent
     verdrinkt de partijpolitieke strijd
     in de wegwerpmaatschappij
     de personifikatie van een stem
     op de onwillekeurig wat dan ook partij
     is steeds weer die rottende vrucht
     die de oogst doet mislukken
     het recht op eigen leven
     wordt mijn stem ontzegd
     de keuze die ik uiteindelijk maak
     heeft geen uitwerking op de voorspelling
     wat van de uitslag wordt verwacht
     wordt van te voren de mond gesnoerd
     liever kies ik voor de kandidaat
     zonder mond en ogen en oren
     de man zonder koalitievoorbehoud
     de vrouw zonder programgebondenheid
     ik kies voor het leven, de wind en de regen
     ik stem op de aarde waarop ik sta
     ik vecht voor de boom van het leven
     het is me om het even hoever ik ga
     mijn stem is vrij van partijpolitieke zwijnerij
     ik eet niet mee
     met het voorgekauwde koalitiekabinet
     ik maak de anonieme cirkel rood
     de partij van z'n lijsttrekker ontdaan
     ik ben begaan met het aktieve leven
     ik ben de anti-alles burokraat

appi stammeshaus

werd eerder gepubliceerd in 'stemmen te koop,
appi's verkiezingsleuzen  en andere leugens'
(in het kader van de tweede kamerverkiezingen).