Jeanne's internet dagboek

« Vorige | Homepage | Volgende »

Kinderopvang is een onmisbare voorziening

20 oktober 2010


Ooit ging ik weg bij de vader van mijn kind, omdat hij me sloeg toen ik zwanger was en het niet pikte dat hij "vreemd "ging met de buurvrouw. Toen de baby er was ging hij vrolijk verder, nu met de ' oppas '.
Er werd schande van gesproken. Niet van hem, maar van het feit dat ik zelfstandig verder wilde, terwijl ik moeder was. Maar thuisblijven en leven van de Bijstand was niks voor mij....


Handen af van de kinderopvang! Teken de petitie.


Voordat ik zwanger werd had ik een leuke baan, en ik kon gelukkig terug.Zelfs mocht ik m'n werk aanpassen aan m'n mogelijkheden. Deze werkgever ( ETG Nijkerks' Radio ) was zelfs bereid de kinderopvang voor me te betalen ! Dat is nu bijna veertig jaar geleden.....

Alleen in de schoolvacanties had ik soms problemen met de opvang, want het kinderdagverblijf sloot dan haar deuren (!).
Omdat Oma niet altijd beschikbaar was, ging ik op zoek naar een oplossing. Zo kwam ik in contact met andere alleenstaande - meestal gescheiden - ouders. Sommigen waren werkzaam in de zorg, of in de verpleging en moesten nachtdiensten draaien. En daarom hun kinderen bij anderen onderbrengen voor de nacht, of soms zelfs alleen laten.... 

Om een lang verhaal kort te maken: we stichtten samen een 24-uurs kinderopvang, een "Totaalcreche" genaamd  "de Toekomstbouwers ". In een voormalig verzorgingstehuis aan de Schiekade in Rotterdam. Weliswaar met steun van de Gemeente en met name de Burgemeester , maar om de opvang betaalbaar te houden moesten ouders -  naar rato van opvang-uren -  zelf meewerken als ondersteuning van het personeel.

Voor mij kwam dat erop neer dat ik 1 week-end in de maand van vrijdagavond tot maandagochtend met naast mijn eigen dochter soms wel 30 kinderen van 0 tot 13 jaar en drie of vier andere ouders  doorbracht in een heel groot gebouw met een mooie binnentuin.. Koken, eten, spelen, slapen, wassen, plassen.. gezellig dat dat was ! 

Zoiets zou anno nu niet meer kunnen, vrees ik. Teveel regels en voorschriften. En terecht, dunkt me. Maar het gegeven dat kinderopvang goed moet zijn, en betaalbaar moet blijven is niet veranderd.  
Daarom: Teken de petitie !!!

Jeanne