Jeanne's webpagina's

De Van der Windt stamboom

Vader is in 1966 overleden, op 55 jarige leeftijd. Veel te vroeg dus. Moeder werd 83 jaar,en stierf in 2000.
Van de directe familie van mijn moeder weet ik vrij veel, zo niet bijna alles: We hadden vanaf mijn kinderjaren veel contact met de "Pollen".
Over de naaste familie van mijn vader weet ik veel minder. Maar dat wordt de laatste tijd gaandeweg anders....
Bij mijn aandeel in de nalatenschap van mijn moeder zat een koffer vol papieren. Daarin zat, naast bankafschriften van de afgelopen 40 jaar, een pakketje met papieren van mijn vader, Willem Theodorus Van der Windt.
Hij werd geboren in 1910 in Vlaardingen, als de jongste zoon van Ary van der Windt en Catharina Den Breems.Opa vander Windt was tabakshandelaar -en fabrikant in de Hoogstraat, en Oma stamde van een nogal voorname Vlaardingse familie.

Met een deel van zijn familie (zijn zus en zwager, mijn tante Agatha en oom Piet uit Vlaardingen) was voordien ongeveer 1 keer per jaar contact. Dat viel na zijn overlijden helemaal weg, althans voor wat mij betreft. Tussen hen en moeder is nog zo af en toe wel contact geweest.

Tante Agatha is in 1981 overleden. Zo ook haar man, Oom Piet van den Broek, enige jaren later. Ze woonden op de Burgemeester Pruijssingel, tegenover het Kolpa-bad, herinner ik me nog van de verjaardagsvisites, die we jaarlijks begin januari aan haar brachten.
Over vaders' oudste broer, Hendrik Daniel, is me bekend dat die emigreerde in 1930, naar Toronto. Hij had een zoon, Daniel. Via internet-contacten heeft een ver familielid deze zoon getraceerd; hij is bejaard en stelt geen prijs op contact, helaas. Dat schreef hij in een kort briefje, waarin hij ook aangaf familie-documenten te vernietigd, aangezien hij meende niemand te hebben om iest aan na te laten.
Er zou sprake zijn van nog een broer van vader, Oom Jan. Maar daarover weet ik (nog) weinig.
Tante Agatha had een zoon die wij altijd "oom Ary" noemden, terwijl hij eigenlijk gewoon een volle neef maar wel zo'n 20 jaar ouder is, dan wij. Hij was vroeger architect en woont in Antwerpen. Ook had zij een dochter Catharina (Tiny)die in Delft woont.
In reactie op "op goed geluk e-mailtjes" kreeg ik contact met "Tante" Tiny ! We zijn op 17 juli 2004 naar Vlaardingen gekomne, naar " de Zeeman" voor een gezellige ontmoeting. Met fotoboeken en allerlei verhalen. Dus nu weet ik meer dan ik tot voor kort had durven hopen. Inclusief foto's en van alles over hun nakomelingen. Fantastisch!
Over de familie Den Breems, de familie van vaders moeder, weet ik ook veel meer. Het feit dat deze familie haar gegevens niet graag via Internet gepubliceerd wil zien, respecteer ik. Al met al ben ik echt heel blij geworden van al die familiecontacten !!

Zelf ben ik moeder en Oma ben van resp. Cynthia en kleinzoon Jim en besef goed hoe belangrijk het is, te weten van welke familie je deel uitmaakt. Immers in je genen liggen eigenschappen besloten. Door familieleden te zien en te her-kennen leer je dus ook jezelf beter kennen...het "web" is een prachtmiddel, vind ik nu!

Het pakketje papieren (zie boven) bood aanknopingspunten, en ik besloot een tijdje terug te beginnen met een uitgebreid stamboomonderzoek. Al gauw bleek dat heel veel werk te zijn, teveel voor mijn mensenleven. Dus heb ik andere bronnen aangeboord:
Ik wist dat er over mijn Vlaardingse " voorvaderen " (Terwint, Verwint , Van der Wint en Van der Windt) al een en ander aan onderzoek was gedaan door de Vlaardingse stadsarchivaris. Met hem heb ik contact opgenomen en daar het pakketje oude papieren overhandigd, ter aanvulling van de collectie in het Vlaardings Stadsarchief. In ruil daarvoor ontving ik enige tijd later een enorme "kale"stamboom die teruggaat tot "stamvader" Willem Van der Wint/Verwint die eind 1500 in Vlaardingen geboren moet zijn.

Volgens Oom Ary zijn de stamvaders door de St. Elizabethsvloed verdreven uit Terwint, een plaatsje in de Betuwe. In die tijd werd er nog weinig geregistreerd, maar over de oudste zoon van deze Willem, Cornelis Willemszoon, bestaan gegevens dat hij op 10 juli 1656 zijn huis en erf in de Pepersteeg heeft verkocht, en dat hij toen getrouwd was met ene Annetgen Dircksdochter. Aan haar achternaam werd in die tijd kennelijk geen waarde gehecht.....

Om deze nu nog "kale" stamboom verder uit te breiden en aan te kleden ben ik nu op zoek naar meer gegevens en oude stukken, zoals oude aktes, handschriften, familie-anectdotes, fotoos en tekeningen.
Ook zijn de geboortes van nakomelingen van laatste 60 jaar nog niet compleet ingevuld. Met wat speurwerk, samenwerking en doorzetten is er vast genoeg bijelkaar te brengen om er een interessant "Stam"- boek van te maken !
Een paar fotootjes uit mijn eigen album vormen het begin van een " foto-archief".

En ik hoop een hele serie tweejaarlijks(?) terugkerende " Van der Windt stamboom-dagen " te mogen organiseren. De eerste vond op op 26 oktober 2001 in Vlaardingen plaats: de geboorteplaats van de stamvader. Op deze manier wil ik proberen de bestaande bronnen aan te boren en met stukjes een beetjes die grote legpuzzel samen te voegen tot een zo compleet mogelijk geheel.

Van der Windt-en van uiteenlopende takken, die belangstelling hebben voor genealogie, nodig ik hierbij uit, om deel te nemen aan deze speurtocht.
Ook de families Van den Broek, Schaay en Den Breems horen erbij: Van tante Agatha weet ik nu alles, maar over haar broer Hendrik Daniel die met ene J. Schaay getrouwd was , en naar Canada emigreerde nog niet alles. Grootmoeders' meisjesnaam was Den Breems. Ook zo'n "grote" familienaam...Wie meldt zich aan...?
Ik ben reuze benieuwd hoe ver we komen....

Kijk maar eens wat ik kreeg aangereikt via Willem van der Windt uit de Bilt.
Een uitvoerige kwartierstaat kreeg ik van Jan van der Windt, die gekoppeld is aan de familie Verduin.
Nu moet ik dus mijn geduld bewaren. En weer eens tijd maken om verder te speuren.

Meer weten of iets te melden? Stuur me een mailtje! via: jeanne@stammeshaus.com


Interessante links:
het Gemeentearchief van Rotterdam
het Visserijmuseum in Vlaardingen
het Stadsarchief in Vlaardingen
Archeologie in de Gemeente Vlaardingen
het Meertens Instituut
Centraal Bureau voor de Genealogie
op welke weekdag viel een speciale datum?


Uiteraard ben ik ook lid geworden van de Nederlandse Genealogische Vereniging


Terug naar de
Stammeshaus Pagina
Jeanne pagina
Deze pagina laatst gewijzigd


:: Webdesign © Stammeshaus.com ::