Stammeshaus.com

[Vorige]   [Handig!]  [Volgende]   rss-icoon1.png

Groepsberichten versturen met BCC

Het zal wel door de tijd van het jaar komen, maar ik ontvang de laatste tijd weer veel e-mailberichten waarbij ik kan zien aan wie het allemaal is verstuurd. Soms een hele lange lijst van ontvangers, allemaal e-mailadressen (met soms de namen erbij) van mensen die ik niet ken. Het komt voor bij mailtjes van vrienden en kennissen, maar ook bij berichten van bedrijven waar ik wel eens contact heb gehad, of zelfs personen of bedrijven die ik helemaal niet ken. In alle gevallen zijn de e-mailadressen van het bericht in het Aan veld gezet, voordat op de verzendknop is gedrukt.

Wil je een bericht sturen aan meerdere e-mailadressen tegelijk, dan zet je de e-mailadressen met een puntkomma ertussen in het Aan veld, of selecteer de contactadressen uit je adresboek. Maar let op: de ontvangers krijgen dan ook al die e-mailadressen te zien. Als het een groepje familie of vrienden is, dan is er geen vuiltje aan de lucht, maar zijn het relaties, kennissen, of een klantenbestand, dan ontstaat er een probleem: je bent mogelijk aan het Spammen en de wet op de privacy aan het overtreden! Denk dus na wat je doet.

E-mailadressen zijn persoonlijk, dus het publiceren van het e-mailadres van iemand (zonder zijn toestemming) is niet vanzelfsprekend toegestaan. Als je een groep mensen hetzelfde bericht wilt toezenden (gelukswensen, uitnodiging, aanbieding, of wat dan ook) zet de e-mailadressen dan in het BCC veld van het bericht. Standaard staat het e-mailadres van de ontvanger in het Aan veld. Soms stuur je berichten aan meerdere personen, maar gebruik dit alleen heel beperkt.

CC
Mensen die je het bericht wilt laten meelezen (b.v. een collega) daarvan zet je het e-mailadres in het CC veld. CC staat voor Copy Conform (vroeger ook wel Carbon Copy = een doorslagje) en geeft dus aan dat je deze persoon een Kopie van het bericht stuurt. Het geeft ook aan dat je een evt. antwoord verwacht van de mensen in het Aan veld en niet van de mensen in het CC veld. 

BCC
BCC staat voor Blind Copy Conform; de mensen die een Kopie ontvangen zijn niet zichtbaar voor de anderen. Je wilt dus iemand mee laten lezen met de e-mail conversatie, zonder dat je de anderen hiervan op de hoogte wilt brengen.
BCC kan makkelijk worden gebruikt om een groep mensen hetzelfde bericht te sturen. Zet in het Aan veld bijvoorbeeld je eigen e-mailadres (je kunt dit evt. ook leeg laten).

Verstuur geen Spam!
Het versturen van een bericht aan een grote groep e-mailadressen, zonder dat de ontvangers specifiek hebben aangegeven dat ze hiervoor toestemming hebben gegeven, is bij wet niet toegestaan. Voor e-mailberichten aan particulieren geldt dit al sinds 2004, voor berichten aan bedrijven (B2B) geldt dit sinds oktober 2009.
Je kunt het beste een mailinglist of nieuwsbrief programma gebruiken waarbij je mensen vooraf om toestemming vraagt. Het versturen van een e-mail met daarin de vraag of ze op de mailinglist willen staan is op zich ook al Spammen, dus pas goed op wat je doet!

21-12-2009

Now what might you ask, is a 'Trendmonger'. Well a trendmonger is a person who dreams up a trend. (FZ)