Ab's postings enzo

[Vorige]   [Home]  [Volgende]

Politieke weblog portals

De weblog-politiek.pagina.nl die ik beheer werd genoemd bij een artikel in de Automatiseringsgids over de oprichting van een digitale-raadsleden-platform door GroenLinks deelraadslid Mellouki Cadat. Hij beheert www.politiekeweblog.nl, waarop ook een overzicht van webloggende politici staat. Dat is overigens (gedeeltelijk) ondergebracht bij TypePad.com een project van Sixapart, de makers van het fantastische Movable Type, het content management systeem voor weblogs dat ik gebruik (en waarvoor ik de NL vertaling verzorgde).

Hieronder citeer ik een deel van het artikel:

Rijp en groen alles kan op de politieke weblog

Gemeenteraadsleden hoeven niet meer naar de kroeg of de markt om te weten wat onder hun kiezers leeft. Steeds meer lokale volksvertegenwoordigers ontdekken de digitale dorpspomp en sturen hun oprispingen, soms zonder nadenken, het web op.

Vorige week richtten twintig 'digitale raadsleden' een platform op om hun vorm van communicatie met het electoraat verder te ontwikkelen. [....]

[....]In oktober zei Cadat in dit blad dat hij in 2006 graag minimaal vijfhonderd raadsleden een weblog ziet bijhouden. Drie weken terug registreerde hij de site politiekeweblog.nl, inventarisatie van en portaal naar webloggende politici. Ook weblog-politiek.pagina.nl wijst de weg, maar telt minder links.[....]

[....]Het digitale-raadsledenplatform wacht een schone taak. En wellicht gaat er ook een reinigende werking van uit.

AUTOMATISERING GIDS - PETER MOM - I3-02-'04

14 februari 2004